Code VBA tô viền borders tùy ý

SauNguyen.PRO - Trong một số báo cáo động trong Excel như sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi,... khi xác định được vùng dữ liệu thực hiện kẻ ô viền borders cho đẹp.

VD: Kẻ đường viên khung bảng ExcelTrong VBA sử dụng đơn giản như sau:
- Thay thế các tên (giá trị kiểu vị trí kẻ ô) theo bảng sau

- Khi sử dụng ta chỉ việc chọn vị trí tô viền mù hợp

- Một số kiểu đường viên xem bảng dưới đây.
ví dụ: xlDash: kẻ dòng gạch đứt


Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘