Google sheets

Google AppSheet - Làm thế nào để kiểm tra trùng lặp của một cột dữ liệu và thông báo cho người dùng

Làm thế nào để kiểm tra trùng lặp của một cột dữ liệu và thông báo cho người dùng trong Google Appsheet.  Ví dụ 1: Ta có các cột  ID Tên Công trình T…

Tạo ngay 6 màu cầu vòng toàn bộ hàng cột Google Sheets siêu pro

Rainbow-Themed Google Sheets - Trang tính Google theo chủ đề cầu vồng khá đẹp mắt và thú vị. Hẳn sẽ làm bạn lóa mắt cả ngày. Đây là mẹo hay mình muốn…