Tự động tô màu hàng cột khi nhấp chuột vào ô trong bảng tính Excel

Tự động tô màu hàng cột khi nhấp chuột vào ô trong bảng tính Excel. Xem hình minh họa

Bước 1: chọn vùng dữ liệu cần tô màu

Bước 2: Vào Home/Conditional Formatting

Nhập công thức như sau:

=OR(CELL("col")=COLUMN();CELL("row")=ROW())
Sau đó chọn màu sắc định dạng, chọn màu sắc phù hợp

Cuối cùng tại vị trí sheets tô màu hàng cột bấm phải chuột chọn VIEW CODE

Hãy nhập sự kiện cho sheets như sau

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
        Application.Calculate
End Sub

Hãy tận hưởng kết quả nhé

Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

1 nhận xét

  1. Quá hay và: Techtricks
    Word
    Thủ Thuật
Để lại bình luận ở đây😘