blogger

Share theme Median UI 1.3 1.5 1.6 premium

Theme Median UI khá thân thiện và đáp ứng các yêu cầu về tối ưu trên nền tảng Blogger - Blogspot. Để ủng hộ tác giả chúng ta nên mua theme này. Tuy n…

Code blogger Tạo nút Google translate (Google dịch) tuyệt đẹp

Tinhocaz7.net - Các bạn thân mến với nhu cầu để mọi người trên thế giới đều có thể đọc hiểu các mọi ngôn ngữ trên website của bạn. Thì chúng ta đều b…