Phần mềm xem và sữa lỗi Database Access

Phần mềm này sửa chữa và khôi phục tất cả các đối tượng ACCDB / MDB bao gồm bảng, báo cáo, truy vấn, bản ghi, biểu mẫu và chỉ mục cùng với các mô-đun, macro và các nội dung khác một cách hiệu quả.


Link tải: 

Mục đích:
 • Xem kiểu dữ liệu khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu từ Excel
 • Kiểm tra dữ liệu đã xóa
 • Kiểm tra lỗi cấu trúc.
 • ...
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

3 nhận xét

 1. shukriya....
 2. ANewTips tương tác
 3. Name: Phạm Văn Linh
  Link: https://phamvanlinhblog.blogspot.com/
  Title: Blog Chia Sẻ Thủ Thuật Blogspot, Facebook, Code...
Để lại bình luận ở đây😘