Phần mềm xem và sữa lỗi Database Access

Phần mềm này sửa chữa và khôi phục tất cả các đối tượng ACCDB / MDB bao gồm bảng, báo cáo, truy vấn, bản ghi, biểu mẫu và chỉ mục cùng với các mô-đun, macro và các nội dung khác một cách hiệu quả.


Link tải: 

Mục đích:
  • Xem kiểu dữ liệu khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu từ Excel
  • Kiểm tra dữ liệu đã xóa
  • Kiểm tra lỗi cấu trúc.
  • ...
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

2 nhận xét

  1. shukriya....
  2. ANewTips tương tác
Để lại bình luận ở đây😘