upload

Tải ảnh lên Imgur và lấy liên kết trực tiếp


Image
loading...
Select
Chọn ảnh

ResetLàm mới

Hướng dẫn sử dụng

  • Hosting sử dụng để lưu ảnh là Imgur, có thể đảm bảo được chất lượng và thời gian lưu ảnh lâu dài. 
  • Tải đồng thời cùng lúc 10 tấm hình.
  • Hỗ trợ tải lên bằng URL.

Bản quyền bài viết: saunguyen.pro

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘