Word

Cách tạo và xóa footnote - Ghi chú 1, 2, 3 trong Word ở cuối mỗi trang.

Footnote (chú thích cuối trang) là ghi chú được đặt ở cuối trang của tài liệu. Người dùng có thể tạo Footnote trong Word để giải thích ý nghĩa nội d…

Cách gộp nhiều file word vào cùng một file Word nhanh gọn

Chủ đề tin học ứng dụng hôm nay chia sẻ các bạn cách gộp nhiều file Word vào cùng 1 file Word duy nhất, cực kỳ đơn giản, chính xác và thành công. Bài…

PDF to Word chuyển file pdf sang word cực dể

Tinhocaz7.net - Chuyển file từ PDF sang Word cực kỳ đơn giản với 2 cách sau đây. Nào cùng thực hành với mình nhé mọi người. Cách 1: Sử dụng các phiên…

3 Cách tạo nút tick check box trong Word, Powerpoint

Tinhocaz7.net - Hướng dẫn cách tạo nút check box, Tạo bảng ô vuông trong Word, Powerpoint đơn giản theo 3 cách được trìn bày trong bài viết sau đây.…