office 365

Hướng dẫn gỡ cài đặt và cài đặt lại Office bằng SetupProd_OffScrub (Support and Recovery Assistant)

Để gỡ cài đặt và cài đặt lại Microsoft Office sử dụng công cụ SetupProd_OffScrub (Microsoft Support and Recovery Assistant (SaRA)) là một công cụ do …

Tải Office 365 Home Retail - Bản office chính thức 2024

Microsoft 365 (trước đây là Office 365) là một bộ ứng dụng và dịch vụ đa năng của Microsoft, được thiết kế để nâng cao năng suất và hỗ trợ công việc …