High quality music - Mood

{{ currentTrack.artist }}
{{ currentTrack.name }}
{{ duration }}
{{ currentTime }}
0. Fate Stay Night OST - Kishi Ou no Hokori [Hiện/ẩn lời]
1. Kiếp Này Em Gả Cho Anh - Ca sĩ: Thái Học - Sáng tác: Chí Hướng [Hiện/ẩn lời]
2. Ai Chung Tình Được Mãi - Ca sĩ: Đinh Tùng Huy - Sáng tác: Đông Thiên Đức [Hiện/ẩn lời]
3. Xem Như Em Chẳng May - Ca sĩ: Chu Thúy Quỳnh; Trung Ngon - Sáng tác: Trung Ngon [Hiện/ẩn lời]
4. Em Là Con Thuyền Cô Đơn - Ca sĩ: Thái Học - Sáng tác: Chí Hướng [Hiện/ẩn lời]
5. Người Lạ Thoáng Qua - Ca sĩ: Đinh Tùng Huy - Sáng tác: Đinh Tùng Huy [Hiện/ẩn lời]
6. Đế vương - Ca sĩ: ĐÌNH DŨNG - Sáng tác: Đình Dũng [Hiện/ẩn lời]
7. Nơi Dành Cho Các Thiên Thần - Phan Mạnh Quỳnh [Hiện/ẩn lời]
8. Bóng phù hoa - Phương Mỹ Chi [Hiện/ẩn lời]
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘