Tạo URL từ tiêu đề bài viết

Uniform Resource Locator (viết tắt URL, nghĩa tiếng Việt: định vị tài nguyên thống nhất, được gọi một cách thông thường là một địa chỉ web, là một tham chiếu đến tài nguyên web chỉ định vị trí của nó trên một mạng máy tính và cơ chế để truy xuất nó. URL là một loại Mã nhận dạng tài nguyên thống nhất (Uniform Resource Identifier).

URL thân thiện hay friendly URL mô tả chính xác trang bằng các từ khóa giúp người dùng và các công cụ tìm kiếm dễ nhận biết.

Dưới đây là công cụ tối ưu URL chuẩn SEO từ tiêu đề bài viết!

Tạo URL

Input

Output

Copy Reset
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘