Code blogger Tạo nút Google translate (Google dịch) tuyệt đẹp

Add Google Translate to website, How to add Google Translate to Blogger, Google Sites translate button, code google dich blogspot

Tinhocaz7.net - Các bạn thân mến với nhu cầu để mọi người trên thế giới đều có thể đọc hiểu các mọi ngôn ngữ trên website của bạn. Thì chúng ta đều biết  Google translate (Google dịch) sẽ hỗ trợ dịch ngôn ngữ nhanh chóng và đơn giản. Do vậy tại sao chứng ta không tạo nút google translate (google dịch) ngay trên nền tảng Blogger. Nó quá tiện đúng không nào?

Code blogger Tạo nút Google translate (Google dịch) tuyệt đẹp
Hãy cùng mình tạo to nút Google translate (Google dịch) tuyệt đẹp nhé.

Bước 1: Bạn hãy thêm đoạn CSS vào theme

Hãy vào chỉnh sửa HTML trong Blogger và thêm CSS sau:
#google_translate_element{padding:0}
    .goog-te-banner-frame.skiptranslate,.goog-te-gadget-simple img,img.goog-te-gadget-icon,.goog-te-menu-value span{display:none!important}
    .goog-te-menu-frame{box-shadow:none!important}
    .goog-te-gadget-simple{background-color:transparent!important;background:url("data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M20,5H10.88L10,2H4A2,2 0 0,0 2,4V17A2,2 0 0,0 4,19H11L12,22H20A2,2 0 0,0 22,20V7A2,2 0 0,0 20,5M7.17,14.59A4.09,4.09 0 0,1 3.08,10.5A4.09,4.09 0 0,1 7.17,6.41C8.21,6.41 9.16,6.78 9.91,7.5L10,7.54L8.75,8.72L8.69,8.67C8.4,8.4 7.91,8.08 7.17,8.08C5.86,8.08 4.79,9.17 4.79,10.5C4.79,11.83 5.86,12.92 7.17,12.92C8.54,12.92 9.13,12.05 9.29,11.46H7.08V9.91H11.03L11.04,10C11.08,10.19 11.09,10.38 11.09,10.59C11.09,12.94 9.5,14.59 7.17,14.59M13.2,12.88C13.53,13.5 13.94,14.06 14.39,14.58L13.85,15.11L13.2,12.88M13.97,12.12H13L12.67,11.08H16.66C16.66,11.08 16.32,12.39 15.1,13.82C14.58,13.2 14.21,12.59 13.97,12.12M21,20A1,1 0 0,1 20,21H13L15,19L14.19,16.23L15.11,15.31L17.79,18L18.5,17.27L15.81,14.59C16.71,13.56 17.41,12.34 17.73,11.08H19V10.04H15.36V9H14.32V10.04H12.36L11.18,6H20A1,1 0 0,1 21,7V20Z' fill='%23161617'/%3E%3C/svg%3E") center / 12px no-repeat;-webkit-transition:all .2s ease;transition:all .2s ease;background-size: 20px 20px;display:inline-block;font-weight:400;line-height: 1.8;padding:0 6px;text-align:center;white-space:nowrap;vertical-align: middle;-ms-touch-action: manipulation;touch-action:manipulation;cursor:pointer;-webkit-user-select: none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;user-select:none;border-left:none!important;border-top:none!important;border-bottom:none!important;border-right:none!important;border-radius: 4px}
    body{top:0px!important}
    .darkMode .goog-te-gadget-simple{background-color:transparent!important;background:url("data:image/svg+xml,%3Csvg viewBox='0 0 24 24' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath d='M20,5H10.88L10,2H4A2,2 0 0,0 2,4V17A2,2 0 0,0 4,19H11L12,22H20A2,2 0 0,0 22,20V7A2,2 0 0,0 20,5M7.17,14.59A4.09,4.09 0 0,1 3.08,10.5A4.09,4.09 0 0,1 7.17,6.41C8.21,6.41 9.16,6.78 9.91,7.5L10,7.54L8.75,8.72L8.69,8.67C8.4,8.4 7.91,8.08 7.17,8.08C5.86,8.08 4.79,9.17 4.79,10.5C4.79,11.83 5.86,12.92 7.17,12.92C8.54,12.92 9.13,12.05 9.29,11.46H7.08V9.91H11.03L11.04,10C11.08,10.19 11.09,10.38 11.09,10.59C11.09,12.94 9.5,14.59 7.17,14.59M13.2,12.88C13.53,13.5 13.94,14.06 14.39,14.58L13.85,15.11L13.2,12.88M13.97,12.12H13L12.67,11.08H16.66C16.66,11.08 16.32,12.39 15.1,13.82C14.58,13.2 14.21,12.59 13.97,12.12M21,20A1,1 0 0,1 20,21H13L15,19L14.19,16.23L15.11,15.31L17.79,18L18.5,17.27L15.81,14.59C16.71,13.56 17.41,12.34 17.73,11.08H19V10.04H15.36V9H14.32V10.04H12.36L11.18,6H20A1,1 0 0,1 21,7V20Z' fill='%23fff'/%3E%3C/svg%3E") center / 12px no-repeat;-webkit-transition:all .2s ease;transition:all .2s ease;background-size: 20px 20px;}
    .quickedit{display:none;}

Bước 2: Bạn hãy thêm đoạn JS vào theme

Tìm đến thẻ đóng  </body>  và thêm đoạn Js sau lên phía trên nó
<script type='text/javascript'>
      /*<![CDATA[*/
        (function() { var add = document.createElement('script'); var crs = document.createAttribute('crossorigin'); crs.value = 'anonymous'; add.setAttributeNode(crs); add.defer = true; add.src = 'https://cdn.jsdelivr.net/gh/leanhducprovn/cdn/blogger/codeprovn/template-median/translate/main.js'; var sc = document.getElementsByTagName('head')[0]; sc.parentNode.insertBefore(add, sc); })();
      /*]]>*/
      </script>
<script type='text/javascript'>
        function googleTranslateElementInit(){new google.translate.TranslateElement({pageLanguage:&#39;vi&#39;,includedLanguages:&#39;en,id,vi,zh-CN,th,ru,ms,ko,ja,it,hi,fr,es,de,ar,tr,jw,sn&#39;,layout:google.translate.TranslateElement.InlineLayout.SIMPLE},&#39;google_translate_element&#39;)}$(&quot;.hover&quot;).mouseleave(function (){$(this).removeClass(&quot;hover&quot;)});
      </script>

Bước 3: Thêm nút Google translate bằng cách thêm đoạn HTML 

Cuối cùng thêm đoạn Html sau để tạo nút bấm Google translate (Google dịch), bạn hãy chọn vị trí phù hợp trên website để chèn nút Google translate. Như trang web/blog này mình thêm ngay trên dưới tiêu đề bài viết.
<div id='google_translate_element'/>
Vậy là hoàn thành nhé các bạn, hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.  (Code tham khảo bởi Code Pro).
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘