Hướng dẫn cài đặt chữ ký số của Ban cơ yếu chính phủ năm 2021

 Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin?

Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin là tổ chức trực thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tổ chức, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng; tổ chức thực hiện cung cấp chứng thực chữ ký số, bảo mật, xác thực và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị theo quy định của pháp luật.

Chứng thư số là gì?

Chứng thư số là một loại chứng thư điện tử do tổ chức dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp. Có thể được xem chứng thư số như là một “chứng minh thư” của doanh nghiệp dùng trong môi trường của internet và máy tính 

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số của Ban cơ yếu chính phủ năm 2020

Bước 1: Xem cấu hình máy tính của bạn để lựa chọn bộ cài chứng thư số do BCYCP thuộc phiên bản 32 bit hay 64 bít

Mời bạn xem bài viết: 3 cách kiểm tra nhanh máy tính phiên bản Windows 32bit hay 64bit 

Bước 2: Tải và cài đặt  chương trình ký số KBNN sử dụng chứng thư số do BCYCP cấp

- Dưới đây là link tải Chương trình ký số KBNN sử dụng chứng thư số do BCYCP cấp ở phiên bản 32 bit và 64 bit. Bạn xem cấu hình máy tính nhứ bước 1 và tải phiên bản tương ứng dưới đây

  • Chương trình ký số KBNN sử dụng chứng thư số do BCYCP cấp: Dành cho HĐH 32 bit: Tải về. 
  • Chương trình ký số KBNN sử dụng chứng thư số do BCYCP cấp: Dành cho HĐH 64 bit: Tải về

Bước 3: Hướng dẫn cài đặt

- Bạn nhấp mở File nén và chạy luôn file KBNN_CTS_BCYCP.rar chọn Yes

 - Tiếp theo nhấp theo các bước hình dưới đây


Ngoài desktop bạn thấy có biểu tượng ký số KBNN là ok nhé

Chúc các bạn thành công!

Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘