Phần mềm kế toán đơn vị hành chính xã, phường tốt nhất 2021

Hiện nay phần mềm MISA Bamboo.NET 2020 là phần mềm tốt nhất đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán tài chính ngân sách xã phường.  

MISA Bamboo.NET là phần mềm kế toán giúp UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương; Vật tư-CCDC; Tài sản cố định. Đặc biệt, phần mềm còn đáp ứng tốt nghiệp vụ Quản lý quỹ công chuyên dùng; Xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu và dự án. 

Xem thêm:  https://helpbamboo2020.misa.vn/knowledge-base/tinh-nang-moi/

 

Link tải dùng thử:

Phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R17 CHÍNH THỨC  (21/05/2021) 

https://product.misa.vn/misasoftware/MISABamboo2020/R17/MISA_Bamboo.NET_2020_Setup_R17_CHINHTHUC.exe

 

Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘