Cách tạo và xóa footnote - Ghi chú 1, 2, 3 trong Word ở cuối mỗi trang.

Footnote (chú thích cuối trang) là ghi chú được đặt ở cuối trang của tài liệu. Người dùng có thể tạo Footnote trong Word để giải thích ý nghĩa nội dung các từ mà minh muốn nói ở phía cuối trang sách hay văn bản của mình hay nói dể hiểu hơn là để trích dẫn tài liệu tham khảo hoặc bình luận về một phần được chỉ định của văn bản phía trên nó.

Cách tạo Footnote trong Word

Bước 1: Chọn vị trí muốn chèn Footnote (1), vào Tab refences  (2) và bấm insert Footnote (3)


Bước 2: Ta có kết quả là Footnote được tạo đánh thứ tự là từ 1 đến 1+n, bạn hãy nhập nội dung chú thích vào vị trí cuối trang trên màn hình.

Bạn có thể tạo rất nhiều chú thích kiểu Footnote như ví dụ sau đây.


Cách xóa nhanh Footnote trong Word

Xóa nhanh các chú thích trong Word bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm và thay thế có sẵn trong Word. Bấm Ctrl+H để mở hộp thoại tìm kiếm và thay thế.
  • Hãy gõ mục tìn kiếm là: ^f
  • Hãy gõ mục thay thế: Hãy để trống


Nhấp Replace All là xong


Kết quả: 

Tin học az7 chúc các bạn thành công!
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘