Access - Tạo form tìm kiếm thông minh

MS Access là một phần mềm quản lý CSDL quan hệ khá phổ biến. Không cần biết nhiều về lập trình bạn vẫn có thể dể dàng sử dụng Access. Trong bài viết này, hướng dẫn cách tạo form tìm kiếm thông minh trong Access

Mẫu minh họa

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tạo một Form trống (Blank Form)


Và đặt tên là: FormSearch


Bước 2: Tạo 2 textbox: Mục đích để hiện thị và lấy dữ liệu.

Đặt luôn tên cho 2 textbox cho dể sử lý:
  • searchbox: dùng để nhập nội dung tìm kiếm
  • searchtext: dùng để code dữ liệu


Bước 3: Tạo một listbox để hiện thị kết quả

- Đặt tên cho listbox là: listdata


Bước 4: Lấy dữ liệu cho listdata

- Nhấp nút ba chấm trong thuộc tính Listbox (listdata)- Tạo thêm 1 trường keyword để lấy tất cả nội dung của từng hàng trong bảng dữ kiệu

- Tạo lọc dữ liệu cột keyword:

Like "*" & [Forms]![FormSearch]![searchtext] & "*"


- Có kết quả như sau:

- Tiếp theo quay lại thiết lập dữ liệu cho listbox

  • + Thiết lập số cột hiện thị
  • + Thiết lập độ rộng mỗi cột
  • + Hiện thị tiêu đề listbox

- Kết quả hiện thị trên listbox


Vậy là hoàn thành dữ liệu cho listdata

Bước 4: Thiết lập dữ liệu cho khung tìm kiếm searchbox

- Nhấp vào searchbox; mục Event; chọn thực thi On Change (tức là khi có sự thay đổi trên searchbox thì thực hiện lênh trong code Builder)

Nhập code

Private Sub searchbox_Change()
Me.searchtext = Me.searchbox.Text
Me.listdata.Requery
End SubBây giờ nhập dữ liệu trên searchbox sẽ thấy kết quả trên searchtext và listdataBước 5: Tạo nút xóa nội dung nhập

- Đơn giản là tạo nhanh 1 button và đặt tên là: xoa


- Qua tab Event tại sự kiện click nhập code sauPrivate Sub xoa_Click()
    Me.searchbox = ""
    Me.searchtext = ""
    Me.searchbox.SetFocus
    Me.listdata.Requery
End Sub

Bây giờ hãy kiểm tra nút xóa

Bước 6: ẩn khung searchtext

- Chọn searchtext mục Visible chọn No


Vậy là xong, muốn đẹp bạn phải tự thiết kế theo ý muốn của bạn nhé.

Đây là form mẫu:


Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘