Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng lặp bằng màu sắc trong Excel

Hàm lọc trùng nhau trong Excel, Hàm lọc trùng trong Excel, Cảnh báo trùng dữ liệu trong Excel, Cách bộ lọc trùng trong Excel, Hàm COUNTIF lọc trùng, C

Tinhocaz7.net - Hướng dẫn các bạn cách lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel và xử lý dữ liệu trùng lặp Excel. Thực tế là hằng ngày phải xem và lọc dữ liệu tiêm vắc xin nên dữ liệu gửi lên rất dể bị trùng và đó là sai xót nguy hiểm và không đáng có. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho mọi người khi sử dụng data trên Excel .

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

Bước 1: Xác định cột cần kiểm tra dữ liệu trùng lặp

- Ở ví dụ dưới đây mình chọn cột họ và tên
- Hãy chọn cả cột Họ và tên
Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

Bước 2: Vào Home chọn Home => Conditional Formatting => Highlight Cell Rules => Duplicate Values

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

- Tiếp đến chọn kiểu Duplicate, chọn màu sắc tô đánh dấu trùng lặp và bấm OK.

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel
Kết quả dữ liệu trùng lặp sẽ được tô màu đỏ như hình dưới
Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

Tuy nhiên danh sách khá lớn, do vậy bạn hãy sử dụng tính năng lọc theo màu sắc để có cái nhìn so sánh trực quan hơn ở bước 3.

Bước 3: Lọc dữ liệu trùng lặp bằng màu sắc Excel

- Hãy chọn hàng tiêu đề và bấm vào Home chọn Sort & Filter và nhấp vào biểu tượng Filter

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

- Tiếp theo
  1. Nhấp vào nút lọc dữ liệu
  2. Chọn lọc theo màu sắc
  3. Chọn màu (cái này Excel sẽ tự động tìm kiếm các màu được tô trong bảng tính và hiện thị ở đây)
  4. Nhấp OK hoàn thành
Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

Kết quả:

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

Xem lại 3 bước thực hiện với ảnh Gif dể hiểu hơn.

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

Hướng dẫn xử lý dữ liệu trùng lặp trong Excel

- Có vài cách để xử lý, đối với ví dụ này bạn cần xét đến họ có trùng ngày sinh hay không? Trùng số CMND/CCCD hay không? có trùng địa chỉ hay không? Bằng cách sắp xếp dữ liệu đã lọc và xử lý tiếp. Đơn giản bạn chỉ cần chọn nút lọc và chọn sắp xếp A=>Z hoặc Z=>A.

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

Kết quả thật dể dàng tìm được dữ liệu trùng lặp là chính xác

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel
- Với dữ liệu xác định là trùng lặp bạn có thể thay thế hoặc xóa bỏ dữ liệu đó.

Hướng dẫn bỏ lọc dữ liệu trùng lặp

Vào Home => Conditional Formatting => Manager Rules


Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel
  • - Tiếp theo chọn ô hoặc các điều kiên đã tạo lọc trùng lặp
  • - Nhấp nút Delete Rules
  • - Bấm OK, vậy là xong
Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel

Chúc các bạn thành công!
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘