Cách tính và hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán xã phường trên Misabamboo.net

Tinhocaz7.net - Chào các bạn hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách tính chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn cho cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn. 

Đồng thời hướng dẫn hạch toán hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn trên phần mềm Misa bamboo.net.

Phương pháp hạch toán có ý nghĩa quan trọng trong việc đối chiếu và lên bảng cân đối kế toán. Bài viết này có giá trị dùng để tham khảo nếu các bạn có những phương pháp làm hay hơn các bạn có thể hướng dẫn hoặc để lại bình luận ở dưới bài viết để mình cũng như nhiều bạn khác có thể học hỏi và làm theo tốt hơn.

Phần đầu tiên: phương pháp tính bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn theo quy định của luật lao động hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

 • Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (09/05/2019). Link tải
 • Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Link tải
 • Nghị định 191/2013/NĐ-CP hướng dẫn về tài chính công đoàn . Link tải

I. Tính BHXH, BHYT, KPCĐ đối với Cán bộ, công chức định biên.

Phụ cấp tính bảo hiểm:

 • Phụ cấp chức vụ;
 • Phụ cấp thâm niên vượt khung;
 • Phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT

Cách tính và hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán xã phường trên Misabamboo.net
 • Bảo hiểm xã hội (BHXH, BHYT) của cán bộ công chức được tính bởi (hệ số lương + hệ số phụ cấp chức vụ + hệ số phụ cấp thâm niên vượt khung) nhân (*) mức lương cơ sở hiện hành nhân (*) tỷ lệ bảo hiểm.
BHXH = (HSL+PCCV+PCTNN+PCVK) * MLCS * tỷ lệ BHXH (%)
BHYT = (HSL+PCCV+PCTNN+PCVK) * MLCS * tỷ lệ BHYT (%)

Tỷ lệ tham gia KPCĐ

Cách tính và hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán xã phường trên Misabamboo.net
 • KPCĐ = (HSL+PCCV+PCTNN+PCVK) * MLCS * tỷ lệ KPCĐ (%)

Lập bảng tính có thể như sau:

Cách tính và hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán xã phường trên Misabamboo.net

II. Tính BHXH, BHYT, ĐPCĐ đối với chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Cách tính và hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán xã phường trên Misabamboo.net
 • Đối với chức danh hoạt động không chuyên trách được tính bảo hiểm là 1,0 của mức lương cơ sở hiện hành. 
BHXH = 1,0 * MLCS * tỷ lệ BHXH (%)
BHYT = 1,0 * MLCS * tỷ lệ BHYT (%)

III. Hạch toán BHXH, BHYT, ĐPCĐ trên phần mềm Misabamboo.net 2020

A. Đối với cán bộ, công chức định biên

*BHXH
 •  Đơn vị đóng: Nợ 3321/Có 1121 - Tiểu mục 6301
 •  Cá nhân đóng: Nợ 3321/Có 1121 - Tiểu mục 6001
*BHYT
 •  Đơn vị đóng: Nợ 3322/Có 1121 - Tiểu mục 6302
 •  Cá nhân đóng: Nợ 3322/Có 1121 - Tiểu mục 6001
*KPCĐ
 •  Đơn vị đóng: Nợ 3323/Có 1121 - Tiểu mục 6303

B. Đối với chức danh không chuyên trách

*BHXH
 •  Đơn vị đóng: Nợ 3321/Có 1121 - Tiểu mục 6301
 •  Cá nhân đóng: Nợ 3321/Có 1121 - Tiểu mục 6353
*BHYT
 •  Đơn vị đóng: Nợ 3322/Có 1121 - Tiểu mục 6302
 •  Cá nhân đóng: Nợ 3322/Có 1121 - Tiểu mục 6353

Ví dụ hạch toán BHXH, BHYT trên Misabamboo

- Bước 1: Vào chuyển khoản kho bạc nhập chứng từ

Cách tính và hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán xã phường trên Misabamboo.net

- Bước 2: Sinh chứng từ hạch toán bảo hiểm

Tại chứng từ “Chuyển khoản kho bạc trả bảo hiểm vừa làm xong
vào “ Tiện ích/ Sinh chứng từ hạch toán chi phí bảo hiểm” phần mềm tự động định khoản:

 • Nợ TK 814/ Có TK 334 (đối với NV đóng)
 • Nợ TK 334/ Có TK 3321
 • Nợ TK 334/ Có TK 3322
 • Nợ TK 814/ Có TK 3321 (đối với CQ đóng)
 • Nợ TK 814/ Có TK 3322

→ Cất và đóng lại.
Cách tính và hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán xã phường trên Misabamboo.net
- Nhấp OK, và cất
Cách tính và hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán xã phường trên Misabamboo.net

Xem bảng cân đối tài khoản

Cách tính và hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ kế toán xã phường trên Misabamboo.net
Trên đây mình vừa hướng dẫn cách tính và hạch toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn cho kế toán xã phường, thị trấn có thể áp dụng trên phần mềm kế toán Misabamboo
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘