Bảng tính mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2021

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình 2021, Gia bảo hiểm y tế hộ gia đình 2021, Mức đóng BHYT hộ gia đình 2021, Phương thức đóng BHYT hộ gia đình, Bảo hi

Tinhocaz7.net - Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2021.

Theo Khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú 2020 thì "Hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi chung là hộ gia đình) là những người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú."

Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được quy định như sau như sau: 

 • Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
 • Người thứ hai đóng  mức đóng bằng 70% của người thứ nhất;
 • Người thứ ba đóng  mức đóng bằng 60% của người thứ nhất;
 • Người thứ tư đóng  mức đóng bằng 50% của ngườ thứ nhất;
 • Người thứ năm trở đi đóng  mức đóng bằng 70% của người thứ nhất;
Hiện nay, mức lương cơ sở vùng là 1.490.000 đồng/tháng.

Như vậy mức đóng BHYT được tính toán như bảng sau:

Bảng tính theo từng thành viên trong hộ gia đình

Bảng tính gộp tổng các thành viên trong hộ gia đình tham gia


Mức hưởng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2021

Trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến, được thanh toán theo tỷ lệ như sau:

 • - 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám chữa bệnh tại tuyến xã;
 • - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở ( thấp hơn 223.500 đồng/lần);
 • - 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (lớn hơn 8.940.000 đồng), trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.
 • - 80% chi phí khám chữa bệnh đối với những trường hợp khác.

Trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến được thanh toán theo tỉ lệ như sau:

 • - Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
 • - Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước (hiện nay chỉ được thanh toán 60% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế).
 • - Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám chữa bệnh

Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘