Đổi số thành chữ trong Excel theo 2 kiểu thông dụng cho dân tài chính kế toán năm 2021

 Trong công tác kế toán chuyển đổi số tiền thành chữ là việc làm thường xuyên, tuy nhiên Excel không hỗ trợ chuyển đổi trong ngôn ngữ Tiếng Việt do vậy buộc bạn cài đặt thêm phần mở rộng hỗ trợ Tiếng Việt. Ví dụ bạn muốn chuyển 20.350.000đ thành chữ là "Hai mươi triệu ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn." hoặc có phân cách dấu phẩy  "Hai mươi triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng chẵn." thì được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện việc trên. Tuy nhiên trước tiên bạn nên tham khảo luật Quy định về chữ viết, chữ số, đơn vị tính sử dụng trong kế toán.

Điều 10. Đơn vị tính sử dụng trong kế toán_Luật Kế toán 2015

1. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là “đ”, ký hiệu quốc tế là “VND”. Trong trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng ngoại tệ, thì đơn vị kế toán phải ghi theo nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam.

Đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng một loại ngoại tệ thì được tự lựa chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ để kế toán, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Khi lập báo cáo tài chính sử dụng tại Việt Nam, đơn vị kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán là đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trường hợp đơn vị kế toán sử dụng đơn vị đo khác thì phải quy đổi ra đơn vị đo pháp định của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Đơn vị kế toán được làm tròn số, sử dụng đơn vị tính rút gọn khi lập hoặc công khai báo cáo tài chính.

4. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

Điều 11. Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán_Luật Kế toán 2015


1. Chữ viết sử dụng trong kế toán là tiếng Việt. Trường hợp phải sử dụng tiếng nước ngoài trên chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính tại Việt Nam thì phải sử dụng đồng thời tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

2. Chữ số sử dụng trong kế toán là chữ số Ả-rập; sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ phải đặt dấu chấm (.); khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,).

3. Doanh nghiệp, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài hoặc của tổ chức nước ngoài phải chuyển báo cáo tài chính về công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài hoặc sử dụng chung phần mềm quản lý, thanh toán giao dịch với công ty mẹ, tổ chức ở nước ngoài được sử dụng dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ; khi còn ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị thì sau chữ số hàng đơn vị được đặt dấu chấm (.) và phải chú thích trong tài liệu, sổ kế toán, báo cáo tài chính. Trong trường hợp này, báo cáo tài chính nộp cơ quan thuế, cơ quan thống kê và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Đổi số thành chữ trong Excel theo 2 kiểu thông dụng cho dân tài chính kế toán 

- Như đã nêu ở đầu bài viết, để có thể chuyển đổi từ dạng số sang chữ trong Excel chúng ta sử  dụng 02 phần tiện ích mở rộng là Doiso.xla và AccHelper. Sự khác nhau của 2 tiện ích mở rộng này là có hoặc không có phân cách hàng nghìn bởi dấu phẩy.
Đổi số thành chữ trong Excel theo 2 kiểu thông dụng cho dân tài chính kế toán
- Link tải:
+  Doiso.xla AccHelper
- Lưu ý: 2 tiện ích này đều chạy ok trên mọi phiên bản Excel hiện nay.

Hướng dẫn cài đặt Doiso.xla  và AccHelper

Bước 1: Mở Excel và chọn Options


Đổi số thành chữ trong Excel theo 2 kiểu thông dụng cho dân tài chính kế toán

Bước 2: Chọn Add-Ins tiếp nhấn Go

Đổi số thành chữ trong Excel theo 2 kiểu thông dụng cho dân tài chính kế toán

Bước 3: Nhấp Browse duyệt tìm đến nơi lưu phần mở rộng Doiso.xla  hoặc AccHelper

Đổi số thành chữ trong Excel theo 2 kiểu thông dụng cho dân tài chính kế toán


Đổi số thành chữ trong Excel theo 2 kiểu thông dụng cho dân tài chính kế toán

Hướng dẫn sử dụng

Sử dụng tiện ích trên bằng cách gõ công thức:
=vnd()
Đổi số thành chữ trong Excel theo 2 kiểu thông dụng cho dân tài chính kế toán
Chúc các bạn thành công!
Bản quyền bài viết: saunguyen.pro
Bài viết liên quan:

Đăng nhận xét

Để lại bình luận ở đây😘