Kế Toán

Excel tự động tính mục tiêu cần đạt được với công cụ Goal Seek

Các bạn thân mến, trong cuộc sống có rất nhiều mục tiêu phấn đấu để đạt được như muốn đạt học sinh giỏi, muốn đạt doanh thu bán hàng cao, muốn bơi nh…

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cán bộ cơ quan cấp xã, phường

Tinhocaz7.net -  Hạn cuối khai quyết toán thuế TNCN theo Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì hạn chót nộp hồ sơ khai thuế TNCN cụ thể như sau: - Thời …

Thông tư 24/2017/TT-BTC và hệ thống tài khoản kế toán hợp tác xã

1. Hệ thống tài khoản theo Thông tư 24/2017/TT-BTC 2. Thông tư 24/2017/TT-BTC

Biểu mẫu công khai tài chính ngân sách xã theo thông tư 343/2016/TT-BTC (có kèm file Excel)

Tinhocaz7.net - Chào các bạn theo yêu cầu của mọi người phục vụ công tác quyết toán và công khai tài chính NSNN xã, phường, thị trấn chúng tôi cung …

Cơ quan hành chính xã phường đang dùng phần mềm kế toán nào?

Tinhocaz7.net - Có một số bạn nhắn hỏi chúng tôi, nhằm phục vụ công việc học tập và thực hành tài chính kế toán. Vậy hiện nay cơ quan hành chính xã p…

Hướng dẫn xem và lọc dữ liệu trùng lặp bằng màu sắc trong Excel

Tinhocaz7.net - Hướng dẫn các bạn cách lọc dữ liệu trùng bằng màu sắc trong Excel và xử lý dữ liệu trùng lặp Excel. Thực tế là hằng ngày phải xem và …

Cách nhập chỉ số trên, chỉ số dưới trong Excel công thức toán hóa

Đánh chỉ số trên  Tinhocaz7 Chỉ số trên , chỉ số dưới  Tinhocaz7 Chỉ số dưới  trong Word khá đơn giản tuy nhiên nhập chỉ số trên trong Excel cũng kh…